Μετά από πρόταση της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ σχεδόν ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο τάσσεται υπέρ της δημιουργίας δικτύου αστικής συγκοινωνίας για το Πόρτο Ράφτη.