Στο Πόρτο Ράφτη δεν υπάρχει πλεον Ταχυδρομείο.
Οι πολίτες καθημερινά ταλαιπωρούνται στο Ταχυδρομείο Μαρκοπούλου.
Ζητάμε από το Δήμο να στεγάσει Ταχυδρομικό Γραφείο στις εγκαταστάσεις του στο Πόρτο Ράφτη.