Α.Π. ΕΞ 103/9.9.2018

Πόρτο Ράφτη, 9 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΣ
κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

Κύριε Δήμαρχε, 

Επειδή όπως γνωρίζετε, το Πόρτο Ράφτη, σύμφωνα με τις επιταγές και επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε να έχει αποχέτευση από το 2000,

Επειδή γνωρίζετε ότι οι τεχνοοικονομικές μελέτες από το 1989 μέχρι σήμερα παραδέχονται όλο και πιο μικρό αριθμό αποχετευτικών αναγκών, με ορίζοντα 40ετίας για το Πόρτο Ράφτη σε αντίθεση με την πραγματικότητα,

Επειδή γνωρίζετε ότι ζητήσαμε να μας χορηγήσετε την Τεχνική Περιγραφή και την Υδραυλική Μελέτη του έργου αποχέτευσης που έχετε δημοπρατήσει προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα υπό κατασκευήν έργα -και ιδίως το κέντρο επεξεργασίας λυμάτων, ο αγωγός μεταφοράς από Πόρτο Ράφτη προς το κέντρο στο Μαρκόπουλο καθώς και τα 8 αντλιοστάσια- έχουν το μέγεθος και την επάρκεια για να αποχετεύσουν με ασφάλεια τις περιοχές που καλύπτει το σχέδιο πόλης του Πόρτο Ράφτη,

Επειδή παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των 50 ημερών μέσα στην οποία όφειλαν οι Τεχνικές σας Υπηρεσίες να προμηθεύσουν τα δημόσια αυτά έγγραφα,

Επειδή η απάντηση που δώσατε στο αίτημά μας ήταν άστοχη και αδικεί την επιστημονικοτεχνική επάρκεια της κ. Σκοπελίτη που την υπογράφει,

Και τέλος, επειδή ενισχύεται μετά απ όλα τα παραπάνω ο φόβος μας ότι το έργο αποχέτευσης, όπως το έχετε δημοπρατήσει για κατασκευή, δεν είναι επαρκές για να καλύψει όλες τις πολεοδομημένες περιοχές του Πόρτο Ράφτη τις οποίες καταδικάζει στο μέλλον με έλλειψη αποχέτευσης και περιορίζεται σε δυνατότητες αποχέτευσης μόνο για τις παραλιακές περιοχές, 

σας ερωτούμε ευθέως:

Τα υπό κατασκευήν έργα αγωγών μεταφοράς και αντλιοστασίων ποιον πληθυσμό του Πόρτο Ράφτη (σε αριθμό) έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετήσουν;


Για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Η Συντονιστική Επιτροπή